ၿဂိဳလ္တစ္လံုးကို အူတိုင္အျဖစ္ မ်ိဳထားတဲ့ၿဂိဳလ္ႀကီးရဲ႕အေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားထုတ္ေဖာ္

2019-08-20 00:28:58


ၿဂိဳလ္တစ္လံုးကို အူတိုင္အျဖစ္ မ်ိဳထားတဲ့ၿဂိဳလ္ႀကီးရဲ႕အေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားထုတ္ေဖာ္

သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အသစ္အရ အာကာသေပါက္ကြဲမႈႀကီးကေန ထူးဆန္းတဲ့ ၿဂိဳဟ္ရဲ႕အူတိုင္ပါဝင္တဲ့ ဂ်ဴပီတာၿဂိဳဟ္ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ ႏွစ္ေပါင္း(၄)ဘီလီယံေလာက္က အလြန္ပူျပင္းတဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ေတြပါတဲ့ ၿဂိဳဟ္ေသးတစ္လုံးကို ေပါက္ကြဲေနတဲ့ ဓာတ္ေငြစုႀကီးက မ်ိဳထားခဲ့ပါတယ္။


သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဂ်ဴပီတာရဲ႕ လႈိ႕ဝွက္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ ၿဂိဴဟ္ေတြရဲ႕ အူတိုင္က ေက်ာက္ေခ်ာ္ရည္ (သို႔) ရႊံ႕ေစးခဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ဴပီတာရဲ႕အူတိုင္ကေတာ့ ဟိုက္႐ုိဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထြက္ေနၿပီး အလွ်ံတေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ ၿဂိဳဟ္တစ္လုံး ျဖစ္ပါတယ္။
သိပၸံပညာရွင္ေတြက 2016ခုႏွစ္ ကတည္းက ဂ်ဴပီတာရဲ႕ ပတ္လမ္းေၾကာင္းမွာရွိတဲ့ ဂ်ဳႏိုအာကသယာဥ္က ပို႔လႊတ္တဲ့ သတင္းအခ်က္လက္ကတဆင့္ ၿဂိဳဟ္ရဲ႕ဓာတ္ေငြ႕စုႀကီးကို ေလ့လာခဲ့ၾကတာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၄)ဘီလီယံက ေနအဖြဲ႕စည္းႀကီးဟာ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။