ဘီလီယံနဲ႔ ခ်ီေနတဲ့ PASSWORD ေတြ အHACK ခံရေၾကာင္း ဂူဂဲလ္ေၾကညာ

2019-08-20 00:22:13


ဘီလီယံနဲ႔ ခ်ီေနတဲ့ PASSWORD ေတြ အHACK ခံရေၾကာင္း ဂူဂဲလ္ေၾကညာ

ဘီလီယံခ်ီေနတဲ့ Password ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အသုံးျပဳသူနာမည္ေတြ တဲြစပ္ေနတဲ့ Password ေတြက hacking လုပ္ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ဂူဂဲက သတိေပးလိုက္ပါတယ္။ ဆိုက္ဘာကြ်မ္းက်င္သူေတြက လက္ရွိုသုံးေနတဲ့ Password ေတြဟာ အခုိးခံထားရၿပီးသားဆိုတာကို သတိေပးလိုက္ပါတယ္။


ဒီႏွစ္ေစာေစာပိုင္းက ဂူဂဲက chrome browser ကေန Password ေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုကို ဝင္လိုက္တိုင္း အခိုးခံထားရတဲ့ Passwordေတြနဲ႔ ဝင္ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ (၄)ဘီလီယံေက်ာ္တဲ့ အသုံးျပဳသူနာမည္ေတြနဲ႔ Password ေတြက အခိုးခံထားရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။


တျခားဆုိက္ေတြကို hacking လုပ္တဲ့ ကိုယ္ဝင္ထားတဲ့ Log-in အေသးစိတ္ကေနတဆင့္ ဂူဂဲက ေဖာ္ျပထားတာပါ။ အျခားဆိုက္ေတြကေန hackခံလိုက္ရတဲ့ အသုံးျပဳသူနာမည္နဲ႔ Password ပိုင္ဆိုင္ထားသူေတြအေနနဲ႔ အႏၲရာယ္အရမ္းမ်ားပါတယ္။
အေရးႀကီးတာကေတာ့ အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ကိုယ္ထားတာေတြကို ေျပာင္းလိုက္သင့္ပါတယ္။ အသုံးျပဳသူနာမည္မပါတဲ့ Password ေတြကေတာင္မွ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ အျခားသူေတြလဲ အသုံးမ်ားတဲ့ ႐ိုးရွင္းတဲ့ Password ေတြဆိုရင္ hacking လုပ္ခံရၿပီးပါၿပီ။
လူေတြမၾကာမၾကာ အသုံးျပဳေနတဲ့ အျခားဆိုက္ေတြနဲ႔ Hacker ေတြကညွိၿပီး Passwordေတြကို ဝယ္ယူလိုက္ၾကတာ ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ Hacker ေတြက နံပါတ္ေတြကေန ဒါမဟုတ္ စာေတြကေန အေကာင့္ကို ယူရတာ လြယ္ကူသြားပါေတာ့တယ္။
တကယ္လို႔ ကိုယ္ရဲ႕အေကာင့္က ခိုင္မာတယ္ဆိုရင္ ဒီျပႆနာက ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဝင္ထားတာေတြကို အေသအျခာ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အေကာင့္ကို ကာကြယ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ႀကီးမားႏုိင္ပါတယ္။


မင္းႏြယ္ခန္႔