ရုရွားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အဆုိအေကာင္းဆုံးဆု၊အကအေကာင္းဆုံးဆုႏွင့္ အတီးအေကာင္းဆုံးဆုမ်ား ရရွိခဲ့

2019-08-19 23:43:07


ရုရွားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အဆုိအေကာင္းဆုံးဆု၊အကအေကာင္းဆုံးဆုႏွင့္ အတီးအေကာင္းဆုံးဆုမ်ား ရရွိခဲ့

ရုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိျမိဳ႕ The Mound of Glory တြင္ က်င္းပသည့္ International Army Games- 2019ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က အဆုိအေကာင္းဆုံးဆု၊အကအေကာင္းဆုံးဆုႏွင့္ အတီးအေကာင္းဆုံးဆုမ်ား ရရွိခဲ့ေႀကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
အဆုိပါျပိဳင္ပြဲကုိႏုိင္ငံေပါင္း ၃၉ႏုိင္ငံ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး စစ္ေျမျပင္စြမ္းရည္ျပိဳင္၃၂မ်ဳိး ပါဝင္ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တင့္ကားစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲ၊လက္ေျဖာင့္ေသနတ္ပစ္စြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲႏွင့္


စစ္ေျမျပင္ေဆးတပ္ဖြဲ႕စြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး ယင္းျပိဳင္ပြဲမ်ား၏ ဆက္စပ္ျပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ Creative Competition သုိ႔လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ထုိသုိ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရာတြင္ တင့္တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ႏုိင္ငံ ၃၂ႏုိင္ငံအနက္အုပ္စု၂တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး အႀကိဳဗုိလ္လုပြဲအဆင့္အထိ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ကာ ႏုိင္ငံအလုိက္ အဆင့္ ၁၃ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း


၊ေဆးတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ ၁၂ႏုိင္ငံ၊ျပိဳင္ပြဲဝင္အသင္း ၁၃သင္းအနက္ ႏုိင္ငံအလုိက္အဆင့္၅ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း၊လက္ေျဖာင့္ေသနတ္ပစ္တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ ၂၁ႏုိင္ငံ၊ျပိဳင္ပြဲဝင္အသင္း ၂၃သင္းအနက္ ႏုိင္ငံအလုိက္ အဆင့္ ၁၇ေနရာတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္


ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ျမန္မာ့ရုိးရာတူရိယာပစၥည္းမ်ား၊သီခ်င္းမ်ား၊အကမ်ားျဖင့္ သီဆုိတီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ႀကကာ ျပိဳင္ပြဲဝင္ကုိးႏုိင္ငံအတြင္း အဆုိအေကာင္းဆုံးဆု၊အကအေကာင္းဆုံးဆုႏွင့္ အတီးအေကာင္းဆုတုိ႔ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေႀကာင္းတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။


Credit-The Speaker