ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တရုတ္ေျပာ

2019-08-19 22:56:55


ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တရုတ္ေျပာ

ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တရုတ္ေျပာ


ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ ၃ ခု၏ တိုက္ခိုက္မႈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္သျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာ


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ပေလာင္TNLA ၊ရခိုင္ AA ႏွင့္ ကိုးကန္႔ MNDAA မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕၏ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္သျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္က ေျပာဆိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။


ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ က်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက လက္နက္ကိုင္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူေသေၾကဒဏ္ရာရရွိေစျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ထိခိုက္သျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ၏ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလြန္အေလးထား ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အစဥ္တစိုက္ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အေျခအေနကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္လိုေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယင္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းထုတ္ေနခ်ိန္ တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။


Photo – တ႐ုတ္သံ႐ုံး


Khit Thit Medai (ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)


Credit – baganthar