ေလ့က်င္ခန္း လုပ္ရုံနဲ႔ ဗုိက္ဆီမက်ပါဘူး၊ ဒီ ၅ ခ်က္ကုိလည္း လုပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္

2019-08-17 21:53:43


ေလ့က်င္ခန္း လုပ္ရုံနဲ႔ ဗုိက္ဆီမက်ပါဘူး၊ ဒီ ၅ ခ်က္ကုိလည္း လုပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္

စိတ္မေကာင္းပါဘူး ေလ့က်င္ခန္း လုပ္ရုံနဲ႔ ဗုိက္ဆီမက်ပါဘူး၊ ဒီ ၅ ခ်က္ကုိလည္း လုပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္


ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရုံနဲ႔ ဗုိက္ဆီသာမက ခႏၥကုိယ္က အဆီေတြပါ ေလွ်ာ့က်သြားမယ္လုိ႔ ထင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ မွားပါတယ္။ အဆီခ်တာ ဘူးတစ္ဘူးထဲကေန ေရေတြ သြန္ခ်သလုိ ခ်က္ခ်င္းက်သြားႏုိ္င္တဲ့ အရာမဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္ယူၿပီး ေျဖးေျဖး မွန္မွန္ အဆီခ်မွပဲ အဆီက်မွာပါ။ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္လည္း ရွိပါတယ္။


၁. ပုံမွန္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါ – Gym ကုိ သြားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္မွ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အြန္လုိင္းေပၚမွာ ေလ့လာၿပီး အိမ္မွာ တစ္ေန႔ကုိ ပုံမွန္ အနည္းဆုံး မိနစ္ (၃၀) လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။