ဗစ္တိုးရီးယားေလးရဲ႕ဖခင္ ရံုးေတာ္ကို သက္ေသ တင္သြင္းမယ့္ ဗီဒီယိုဖိုင္က ဘာျဖစ္မလဲ

2019-08-14 13:33:04


ဗစ္တိုးရီးယားေလးရဲ႕ဖခင္ ရံုးေတာ္ကို သက္ေသ တင္သြင္းမယ့္ ဗီဒီယိုဖိုင္က ဘာျဖစ္မလဲ

ဗစ္တိုးရီးယား ဖခင္က ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုကိုဒီေန႔ရံုးေတာ္မွာ တင္သြင္းမယ္…ဗစ္တိုးရီးယားေလးရဲ႕ဖခင္ျဖစ္သူကို ဒီကေန႔ ဒဏၡိခရိုင္တရားရံုးမွာ စစ္ေဆးမွာပါ။


ကေလးေလးရဲ႕ဖခင္ျဖစ္ကို ဥပေဒအရာရွိကစစ္ေဆးမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္တရားလိုသက္ေသတစ္ဦးကိုလည္းစစ္ေဆးဖို႔ ရံုးေတာ္ကခ်ိန္းဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ရံုးခ်ိန္းမွာပဲ ဗစ္တိုးရီးယားေလးရဲ႕ဖခင္က ရံုးေတာ္ကို သက္ေသဗီဒီယိုဖိုင္တင္သြားဖို႔လည္းရွိပါတယ္။


အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင္ဟာဆိုရင္ ကေလးေလးက ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္သူေတြလို့ ယူဆရသူ(တရားခံ)ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ျဖစ္တယ္လို႔ တရားလိုေရွ႕ေန ေဒၚရြက္ႏုေအာင္ကေျပာပါတယ္။
တရားရံုးကလက္ခံ၊ မခံကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီကေန႔စစ္ေဆးမႈအၿပီးမွာ တရားလိုေရွ႕ေနဘက္ကေန အေရးႀကီးတဲ့ထုတ္ျပန္ခ်င္အခ်ိဳ႕လည္း ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။