ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

2019-08-14 10:21:42


ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ အတြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္။ 

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တ ြင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ။


ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတ ြင္ ေလထုမျငိမ္မသက္ ျဖစ္ေပၚ ေနျပီး၊ 

ယမန္ေန႕က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းမွာ အ ေနာက္ေျမာက္ ယ ြန္း ယ ြန္း သို႕ ႕ေရ ြ႔လွ်ားရင္း ပိုမို အားေကာင္းလာကာ အားေကာင္းတဲ့ ေလစိုင္၀ဲ အျဖစ္သို႕ ေရက္ရွိလာျပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံကုန္း တ ြင္း ပိုင္းတ ြင္ဗဟိုျပဳေနပါတယ္။အဆိုပါ ေလစိုင္၀ဲ ဟာ ပိုမို အားေကာင္း လာျခင္း မရွိပဲ အ ေနာက္ဖက္သို႕ တျဖည္းျဖည္ း ဆက္လက္ေရ ြ႕လွ်ား မယ္ လို႕ ခန္႕မွန္းရပါတယ္။ 

ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ


ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။ 

(၁၃ -၈-၂၀၁၉) ရက္ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီ အခ်ိန္KALPANA_1 ျဂိဳဟ္တုမွ တိုင္းတာေပးခ်က္ အရ ၊ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္း မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ ထ ြန္း ေနၿပီး ၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ က်န္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တို႔ တ ြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိမ္ထူထပ္ ေနပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသ ေတ ြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိမ္ထူထပ္ ေနၿပီး၊ က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ ထ ြန္း ေနပါတယ္။


ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ


အ ေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလ အ ေျခ အ ေန။ 

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တို႔မွာ မုတ္သုံေလ အား ေကာင္း ႏိုင္ပါတယ္။


ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ


ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။


ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္းလ ြန္ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြမွာ လႈိင္းအသင့္ အတင့္ မွ လႈိင္းႀကီး နိင္ပါတယ္။ လႈိင္းအျမင့္ မွာ ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္း လ ြန္ ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြမွာ (၆) ေပ မွ (၈) ေပခန္႔ ထိရွိႏိုင္ပါတယ္။


ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ


ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား အ ေျခ အ ေန။


ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) တို႔မွာ 22°C မွ 25°C ခန္႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္( အ ေရွ႕ပိုင္း)၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး တို႔မွာ 26°C မွ 29°C ခန္႔၊ က်န္ေဒသ ေတ ြ မွာ 30°C မွ 34°C ခန္႔ အထိရွိႏိုင္ပါတယ္။


READ  လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေရနံေခ်ာင္းက လူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္မႈႀကီးမွ လြတ္ေျမာက္လာသူရဲ႕ ေျပာျပခ်က္

ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ


ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းမ်ား အ ေျခ အ ေန။၊


ကခ်င္ျပည္နယ္ မွာ ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း လ ြန္ကဲအဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ၿပီး၊ က်န္ေဒသ ေ တ ြမွာ အလြန္ျမင့္မားအဆင့္ တြင္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။


ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ


မိုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖို႕အလားအလာ။


တျပည္လံုးတြင္ မိုးတိမ္ေတာင္ အသင့္အတင္ ့ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ၊ မ ေက ြးတိုင္း ၊ မႏၱေလးတိုင္း ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ ပဲခူးတိုင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္း ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း နဲ႕ တနသၤာရီတိုင္း တို႕ တ ြင္ အလားအလာ ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။


ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ


မိုးရ ြာ သ ြန္းမႈ အ ေျခ အ ေနခန္႔မွန္းခ်က္။


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (ေအာက္ပိုင္း) ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ မ ေက ြးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ ေနရာက ြက္က်ား ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ တို႔ တ ြင္ ေနရာ က်ဲက်ဲ ၊ က်န္ေဒသ ေတ ြမွာ ေနရာစိပ္စိပ္ မွ ေနရာ အႏွံ႔အျပား မုိးထစ္ခ်ဳန္း ရ ြာပါမယ္။


ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ


ေနာက္ႏွစ္ရက္အတ ြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။


မုတ္သုံေလ အမ်ားအားျဖင့္ အားေကာင္း ႏိုင္ပါတယ္။


ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ ံ


Source – ဆရာၾကီး ေဒါက္တာထ ြန္းလ ြင္္