ေရႊစင္ရတနာ EXPRESS ကုိ ေကာင္းျမတ္ၾကယ္ဇင္ဟိန္းယာဥ္ မွ ေနာက္မွ ဝင္တိုက္ (၂)ဦးပြဲခ်င္းၿပီးေသဆုံး

2019-08-13 17:00:22


ေရႊစင္ရတနာ EXPRESS ကုိ ေကာင္းျမတ္ၾကယ္ဇင္ဟိန္းယာဥ္ မွ ေနာက္မွ ဝင္တိုက္ (၂)ဦးပြဲခ်င္းၿပီးေသဆုံး

ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၀၃၀)အခ်ိန္ မတလ-ရက လမ္း မိုင္တိုင္(၂၉၅/၄-၂၉၅/၅) အၾကားတြင္ ယာဥ္ေမာင္း ကိုလွေရႊ၊ ေမာင္းႏွင္သည့္ 6N/—- ေရႊစင္ရတနာ Express ယာဥ္သည္ ဘီးေပါက္သျဖင့္ ျပဳျပင္ၿပီး လမ္းေပၚသို႔ ျပန္တက္စဥ္


ေနာက္မွ ယာဥ္ေမာင္း(စိစစ္ဆဲ)ေမာင္းႏွင္သည့္ 3Q/—(၆)ဘီးကုန္တင္ယာဥ္၊ (ေကာင္းျမတ္ၾကယ္ဇင္ဟိန္းယာဥ္လိုင္း)မွ ေနာက္မွ အရွိန္ျဖင့္ ဝင္တိုက္မိ၍ ကုန္တင္ယာဥ္မွ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္တို႔ (၂)ဦးပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးကာExpress ယာဥ္ေပၚပါသူမ်ားမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိ၊ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို ့ေနသျဖင့္ အျမန္လမ္းမႀကီးရဲတပ္ဖြဲ ့. သီးကုန္း စခန္းမွတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားနွင့္ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ ့မ်ား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႕ည(၀၉ ၄၀) နာရီအခ်ိန္ နပတ-ရက လမ္းမိုင္တိုင္အမွတ္ 118/0 တြင္ယာဥ္ေမာင္းကိုမင္းေအာင္ဟိန္း(၄၁) နွစ္ ၅ ရပ္ကြက္ သုဝဏၰၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ေနသူေမာင္းနွင္လာေသာ YGN 2E/—- Honda Fit အျပာေရာင္ ယာဥ္သည္အရွိန္လြန္ျပီးလမ္းလယ္က်ြန္းရွိBarrier တံုးမ်ားအားတိုက္မိၿပီး
လမ္းလယ္က်ြန္းအတြင္းသို့ ေက်ာ္လြန္ တိမ္းေမွာက္ကာယာဥ္ေပၚတြင္ က်ား ၁ ဦး မ ၃ ဦး ကေလး (မ) ၁ ဦးေပါင္း ၅ ဦးအနက္က်ား ၁ ဦး(မစိုးရိမ္ရ)မ ၁ ဦး(စိုးရိမ္ရ)မ ၁ ဦး(မစိုးရိမ္ရ)ကေလး(မ)၁ ဦး(မစိုးရိမ္ရ) စုစုေပါင္း ၄ ဦး ဒဏ္ရာရရိွသျဖင့္ အျမန္လမ္းမႀကီးရဲတပ္ဖြဲ့ ျဖဴးစခန္းတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားနွင္ ့အေထာက္အကူ ျပဳ အဖြဲ ့မ်ား မွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္


အျမန္လမ္းမႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွူးရံုး