ေရးေဘးကူညီရင္း ေလွေမွာက္ခဲ႔သည္႔ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ေရေဘးကူညီေထာက္ပံ႔ေရး အထူး သတိထားၾကရန္

2019-08-13 16:20:20


ေရးေဘးကူညီရင္း ေလွေမွာက္ခဲ႔သည္႔ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ေရေဘးကူညီေထာက္ပံ႔ေရး အထူး သတိထားၾကရန္

ေရးေဘးကူညီရင္း ေလွေမွာက္ခဲ႔သည္႔ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ေရေဘးကူညီေထာက္ပံ႔ေရး အထူး သတိထားၾကရန္…။


အလွမျပပါႏွင္႔ … မလိုအပ္ပဲ လူအမ်ားႀကီးမေခၚလာပါႏွင္႔။ ေရးကူးမတတ္သည္႔သူမ်ား အလွျပဓါတ္ပုံရိုက္ရန္ မလိုက္ပါႏွင္႔။


လိုက္ခ်င္လို႔ လိုက္လာခဲ့ရင္လည္း တကယ္ေရထဲ ဆင္းသည္႔အခါ က်န္ခဲ႔ပါ။
ကူညီကယ္ဆယ္မႈေတြ လုပ္ေနတာပါ။ တကယ္ႀကံဳမွ တကယ္သိပါမည္။


ယေန႔ က်ိဳက္မေရာေရေဘးကူညီမႈမွ တကယ္ႀကံဳခဲ႔သည္႔ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ။
အဖြားတေယာက္ထဲ ရွိေနသည္႔ ေနအိမ္တအိမ္အား ထမင္းထုပ္ႏွင္႔ စားေသာက္စရာမ်ား ဝင္ေပးရင္း ေလွေမွာက္ခဲ႔သည္႔ ျဖစ္စဥ္ပါ။
ေရကူးတတ္သည္႔ ေယာက်ၤားသားမ်ားသာ ပါသြား၍ ဟာသလုပ္သလို ထင္ရေပမဲ႔ တကယ္ေရမကူးတတ္သည္႔ လူမ်ားသာ ပါလာခဲ့ရင္ ႏွစ္ျပန္ ဒုကၡ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
ေရအရမ္း နက္ပါသည္။ ေရေဘးလာေရာက္ ကူညီသူမ်ားသိေစရန္ အမုန္းခံတင္ျပအပ္ပါသည္။
ဇင္မိုး (ေမာ္လၿမိဳင္လူမႈကူညီေရး)


AlinnMyay(အလင္းေျမ)