လူေနအိမ္အတြင္း ခြင္႔ျပဳခ်က္မရွိပုန္းေအာင္းေနထိုင္တဲ႔ ေမ်ာက္ကုိ ဖမ္းဆီး

2019-08-12 23:38:21


လူေနအိမ္အတြင္း ခြင္႔ျပဳခ်က္မရွိပုန္းေအာင္းေနထိုင္တဲ႔ ေမ်ာက္ကုိ ဖမ္းဆီး

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ေပါက္ကုန္း ရပ္ကြက္အပိုင္(၁၃)သဇင္လမ္း ေန ဦးသန္းႀကိဳင္ ဆိုသူရဲ႕ ေနအိမ္အမိုး မ်က္ႏွာက်က္အတြင္းခိုေအာင္းေနေသာေမ်ာက္ကို ဖမ္းဆီးခဲ႔ေၾကာင္းသိရပါတယ္။


12 -8-2019 ေန႕က အိမ္ရွင္  ဦးသန္းႀကိဳင္ မွ အိမ္ေခါင္မိုးနဲ႔မ်က္ႏွာက်က္အတြင္း ေမ်ာက္ တစ္ေကာင္ေတြ႔ရွိရာမွ သစ္ေတာဦးစီးဌါနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ပါတယ္။


ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္ တြင္ေလွာ္ကားသစ္ေတာထိမ္းသိမ္းေရးဦးစီး႒ာနမွတာဝန္႐ွိသူမ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ႔ျပီးေမ့ေဆးျဖင့္ဖမ္းစီးရ႐ွိခဲ့ပါသည္။