မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်ရန် မြန်မာ့ဖိုတ်တာအောင်လအန်ဆန် လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီး

2020-02-12 14:56:14


မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်ရန် မြန်မာ့ဖိုတ်တာအောင်လအန်ဆန် လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီး

မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်ရန် မြန်မာ့ဖိုတ်တာအောင်လအန်ဆန် လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီး


မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်ရန် မြန်မာ့ဖိုတ်တာအောင်လအန်ဆန် လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။


မြန်မာ့ဖိုတ်တာကို စိန်ခေါ်သူကတော့ နယ်သာလန် နိုင်ငံသား De Ridder ဖြစ်ပါတယ်။


နယ်သာလန် နိုင်ငံသား၏ စိန်ခေါ်မှုကို မြန်မာ့ဖိုတ်တာက လက်ခံခဲ့ပါတယ်။


စိန်ခေါ်သူ နယ်သာလန် နိုင်ငံသားကတော့ ၁၁ ပွဲ ကစားရာမှ ရှုံးပွဲမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာ့ဖိုတ်တာနှင့်စိန်ခေါ်သူ နယ်သာလန် နိုင်ငံသားတို့၏ ပွဲစဉ်ထိုသတ်မည့် နေရာကိုတော့ MMA က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး။


PeopleMedia #ျမန္မာ့ဖိုတ္တာ