ဟိုတယ်နှင့်တည်ခိုးခန်းများတွင် ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်ထားသည့် ရုပ်သံလိုင်းများပြသခြင်း မပြုရန် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်


ဟိုတယ်နှင့်တည်ခိုးခန်းများတွင် ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်ထားသည့် ရုပ်သံလိုင်းများပြသခြင်း မပြုရန် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်

ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းထားသည့် သတင်းဌာန ၅ ခုကို ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများတွင်ပြသခြင်းမပြုရန်နှင့် ထိုသို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေခြင်းသည် ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း (နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်) က သတိပေးချက်တရပ် ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။


ထုတ်ပြန်ချက်တွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းထားသည့် Mizzima၊ DVB၊ Khit Thit Media၊ Myanmar Now နှင့် 7 Day တို့မှ ရုပ်သံလိုင်းများကို


ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများတွင် ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်ကိုစိစစ်တွေ့ရှိရပြီး ဥပဒေနှင့် အညီသာ ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် သတိပေးထားပါတယ်။


ထိုသို့ပြသနေမှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် အစိုးရဌာနက ထုတ်ပြန်သည့်ညွှန်ကြားချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။


လက်ရှိတွင် သတင်းဌာန ၉ ခုကို လုပ်ငန်းများ မလုပ်ဆောင်ရန်ပိတ်ပင်ခဲ့သော်လည်းအများစုသော သတင်းဌာနများမှာ ဆက်လက်၍ သတင်းများရေးသားထုတ်ဝေလျက်ရှိနေပါတယ်။