အရဟံ ပ႒ာန္း ကံျမင့္ လာဘ္ပြင့္ဂါထာေတာ္

2019-08-10 22:58:44


အရဟံ ပ႒ာန္း ကံျမင့္ လာဘ္ပြင့္ဂါထာေတာ္

ေငြေၾကးအတြက္စိတ္ပူေနရတာလား၊ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘေတြ ပိတ္ဆို႕ေနတာလား ယံုၾကည္မႈႏွင္႔ ရြတ္ဆိုသင္႔ေသာ အရဟံပ႒ာန္း ကံျမင့္ လာဘ္ပြင့္ဂါထာေတာ္ မ်ွေ၀ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။အေၾကြးဆပ္စရာရွိေနတာလား အေၾကြးေတြမရပဲျဖစ္ေနတာလား ေငြေၾကး လာဘ္လာဘေတြ ပိတ္ဆို႕ေနတာလား ေငြေၾကးအတြက္စိတ္ပူေနရတာလား ေသာကမ်ားေနရတာလား ဤဂါထာကို ရြတ္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ အဓိဌာန္တင္ၿပီး ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ရပါမယ္။


တစ္ေန႔ကို ၂၄ေခါက္ရြတ္ဆိုရပါမယ္ ၂၄ရက္တိတိ ေနရာမွန္ အခ်ိန္မွန္ရြတ္ဆိုရပါမယ္ မိမိ ေမြးေန႕ကစတင္ျပီး ရြတ္ဆိုရပါမယ္ ထိုရြတ္ဖတ္ အဓိဌာန္၀င္ေနေသာ ကာလအတြင္းမွာ မိမိတက္ႏိုင္ေသာ ႏွစ္သက္ရာဒါန တစ္ခုျပဳေပးရပါမယ္။


အဖ်က္မ်ားေသာေၾကာင့္ ဇြဲေကာင္းဖို႕ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ရွိဖို႕ေတာ့လိုအပ္ပါတယ္။ဒီ အခ်က္ေတြလိုက္နာႏိုင္ျပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္အတြက္ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘကံပြင့္ဖို႕ မေ၀းေတာ့ဘူးလ့ို ေျပာလို႕ရပါျပီ။


အလုပ္မရွိပဲႏွင့္ေတာ့ ေငြေၾကးမ်ားမ်ား လိုခ်င္လို႕ေတာ့မရဘူးေပါ့ ကိုယ့္ရဲ့ပိတ္ဆိုေနတဲ့ ေငြေၾကးကံမ်ား ရသင့္လ်ွက္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘမ်ား အျပင္ ။


အျခားေသာ ေနရာမ်ားမွလည္း ကိုယ့္ရဲ႔ကံ ႏွင့္ ကိုယ့္ရဲ႔ သဒၵါတရားေပၚ မူတည္ျပီး ေငြေၾကးလာဘ္လာဘမ်ား ၀င္လာပါလိမ့္မယ္ ၂၄ရက္ျပည့္ျပီးရင္ တစ္ပတ္နားျပီး ကိုယ့္ေမြးေန႕ေရာက္မွ အဓိဌာန္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္၀င္ရပါမယ္။ဂါထာေတာ္


အရဟံဝတ လာဘံ ကိုအေရွ႕မွထား၍ႏွစ္ဆယ့္ ေလးပစၥည္းကို တစ္ပစၥည္းျခင္းရြတ္ဆို ပူေဇာ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။


အရဟံ၀တ လာဘံ ေဟတုပစၥေယာ


အရမၼဏပစၥေယာ


အဓိပတိပစၥေယာ


အနႏၲရပစၥေယာ


သမနႏၲရပစၥေယာ


သဟဇာတပစၥေယာ


အညမညပစၥေယာ


နိႆယပစၥေယာဥပနိႆယပစၥေယာ


ပုေရဇာတပစၥေယ.


ပစၧာဇာတပစၥေယာ


အာေသ၀နပစၥေယာ


ကမၼပစၥေယာ


၀ိပါကပစၥေယာ


အဟာရပစၥေယာ


ဣျႏၵိယပစၥေယာစ်ာနပစၥေယာ


မဂၢပစၥေယာ


သမၸယုတၱပစၥေယာ


၀ိပၸယုတၱပစၥေေယာ


အတၳိပစၥေယာ


နတၳိပစၥေယာ


၀ိဂတပစၥေယာ


အ၀ိဂတပစၥေယာတိ။မနက္ ၉ေခါက္ ည ၉ေခါက္ရြတ္လည္းရပါတယ္ ဂုဏ္ေတာ္ ပဌာန္းက်င့္စဥ္မိုလို႔ အျမတ္ ဆံုးေတြကို ပြားမ်ားရတာျဖစ္လို႔ လာဘ္လာဘမေမ်ွာ္ကိုးပဲ ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါက ပို၍ အက်ဳိးထူးခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။