ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ ဆိုး၀ါးတဲ့ အျပဳအမူ လုပ္ရပ္ ေၾကာင့္ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္း အား ဒဏ္ေၾကး ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း ခ်မွတ္

2019-08-09 11:03:28


ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ ဆိုး၀ါးတဲ့ အျပဳအမူ လုပ္ရပ္ ေၾကာင့္ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္း အား ဒဏ္ေၾကး ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း ခ်မွတ္

ရွမ္းယူႏိုက္တက္ (၃-၂) ရတနာပံု အက္ဖ္စီ ပြဲစဥ္ မွ ပရိသတ္အခ်ဳိ႕ ၏ လုပ္ရပ္ အတြက္ ဒဏ္ေၾကး ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း ခ်မွတ္


ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ အားကစားကြင္း ၌ က်င္းပ ခဲ့ေသာ ရွမ္းယူႏိုက္တက္ (၃-၂) ရတနာပံု အက္ဖ္စီ ပြဲစဥ္ မွ ပရိသတ္အခ်ဳိ႕ ၏ လုပ္ရပ္ အတြက္


ရွမ္းယူႏိုက္တက္ အသင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၁၅ သိန္း ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။