သူမဟုတ္တာေၾကာင့္ သူ႔ကိုထိုးႀကိတ္ဝန္ခံခိုင္းလဲ သူအေသခံမွာပါတဲ့ သူဝန္မခံဘူးလို႔ဆိုတဲ့ ေအာင္ႀကီး

2019-07-26 17:02:59


သူမဟုတ္တာေၾကာင့္ သူ႔ကိုထိုးႀကိတ္ဝန္ခံခိုင္းလဲ သူအေသခံမွာပါတဲ့ သူဝန္မခံဘူးလို႔ဆိုတဲ့ ေအာင္ႀကီး

ေအာင္ႀကီးက သူအေဖနဲ႕သူအေမကိုေျပာဖူးပါတယ္ သူမဟုတ္တာေၾကာင္ျ သူကိုထိုးႀကိတ္ဝင္ခံခိုင္းလဲ သူအေသခံမွာပါတဲ့သူဝန္မခံဘူးလို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာပါတယ္


ကြၽန္မကလဲ ေအာင္ႀကီးမိဘေတြ ေအာင္ႀကီးကိုသြားေတြ႕တိုင္း ေအာင္ႀကီးဘယ္လိုေနရတယ္ ဘာျဖစ္ေနလဲ ဘာေျပာခ်င္လဲဆိုၿပီးခဏခဏ ေမးခိုင္းေလ့ရွိပါတယ္


ကြၽန္မနဲ႕ေအာင္ႀကီးကေတာ့ မေတြ႕ရေသးပါဘူး ဒါေပမယ့္ သူကို ကြၽန္မမွာေနတာ ေျပာေနတာ သူသိပါတယ္ သူကိုစိတ္ပူေနေၾကာင္း သူတခုခုျဖစ္ရင္ ကြၽန္မကိုေတာ့ ေျပာဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ထပ္ခါခါမွာေနရတာပါ
အခုကေလးကေျပာလာပါပီ အရင္ကလဲ ကိုကိုနဲ႕အတူကစားဖူးတယ္တဲ့ အေျဖကရွင္းေနပါၿပီ ေအာင္ႀကီးမဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္မ ဝမ္းသာလြန္းလို႔ မ်က္ရည္ေတာင္က်မိတယ္ ေအာင္ႀကီးညီရဲ႕စကားကိုသာ ကြၽန္မေရးတာပါ


သတင္းရရင္ထပ္တင္ေပးပါမယ္


ခရက္ဒစ္ မပိုးPhyu