ေက်ာင္းသားမ်ား စကပ္ဝတ္ခ်င္ပါက ဝတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထုိင္ဝမ္ေက်ာင္းတစ္ခုမွာခြင့္ျပဳ

2019-07-26 14:48:08


ေက်ာင္းသားမ်ား စကပ္ဝတ္ခ်င္ပါက ဝတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထုိင္ဝမ္ေက်ာင္းတစ္ခုမွာခြင့္ျပဳ

ထုိင္ဝမ္ႏုိ္င္ငံက အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းဥပေဒအသစ္ကို ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွာ စကပ္ဝတ္ခ်င္တဲ့ေက်ာင္းသား ရွိပါက၊ ေက်ာင္းသူမ်ားလုိပဲ စကပ္ဝတ္ဆင္ႏုိင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါ ေက်ာင္းမွာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာခြဲျခားမႈ မရွိေစဖုိ႔ ဒီဥပေဒအသစ္ကို ျပ႒ာန္းလုိက္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။
ေက်ာင္းရဲ႕အမည္ကေတာ့ Banqiao Senior High School အထက္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းရဲ႕ ယူနီေဖာင္းဥပေဒအသစ္ကို LGBTQ+ လႈပ္ရွားသူေတြက ေထာက္ခံႀကိဳဆုိခဲ့ၾကၿပီး၊ ဒီလုိ လုပ္ျခင္းဟာ ကေလးေတြကို ငယ္ငယ္ကတည္းက လိင္မခြဲျခားဖုိ႔ သင္ေပးတာနဲ႔တူညီေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးခဲ့တာပါ။


အဲဒီေက်ာင္းမွာ မၾကာေသးခင္က Gender-Neutral Uniform Dress Code ကို ျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ေက်ာင္းသားယူနီေဖာင္းက ဘယ္လုိ၊ ေက်ာင္းသူ ယူနီေဖာင္းက ဘာျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ နဂုိသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ေခ်ဖ်က္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားေစကာ၊ အဝတ္အစားမွာ ခြဲျခားမႈ မရွိေတာ့ပါဘူး။
ဒီလုိ ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ေမလက ဒီေက်ာင္းမွာ လိင္ပိုင္းခြဲျခားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ သတင္းထြက္ေနတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာေတြက စကပ္ေတြဝတ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။


ဒီလုိနဲ႔ ေက်ာင္းေကာ္မတီကလည္း အမ်ားစုဆႏၵကိုေလးစားေသာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔ေက်ာင္းမွာ လိင္ပိုင္းခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို မလုိလားဘူးဆိုတာ ျမင္သာေစဖုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းမွာ ယူနီေဖာင္းဥပေဒအသစ္ကို အသစ္ျပန္လည္ ျပန္႒ာန္းေပးခဲ့တာလုိ႔ သိရပါတယ္။


ေနသူရိန္ (D Nae Thit)


source : NextShark