မ်က္္႐ိုးကိ္ိုက္ ဇက္္ေၾကာတက္္သမားမ်ားအတြက္ႏွင္႔ ရိုးတြင္္းျခင္ဆီ အားျဖည္႔႔ေဆး…!

2019-08-07 20:12:56


မ်က္္႐ိုးကိ္ိုက္ ဇက္္ေၾကာတက္္သမားမ်ားအတြက္ႏွင္႔ ရိုးတြင္္းျခင္ဆီ အားျဖည္႔႔ေဆး…!

ေဆးနည္းေလး ႏွစ္ခုပါ …..


အမ်ိဳးသားေနေန အမ်ိဳးသမီးေနေန အရြယ္ရလာရင္္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ “႐ိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီ” ေတြ အားနည္း ခမ္းေျခာက္္လာပါတယ္။


ဒီလို လ်င္ျမန္စြာ ခမ္းေျခာက္လာရင္္ အိုမင္းရင့္ ေရာ္မႈျမန္ဆန္လာၿပီး အျခားေရာဂါမ်ား ဝင္လာႏိုင္ေခ်မ်ား လာပါတယ္။ မခဲယဥ္းပါဘူး ။


အခုျပထားတဲ့ဲ ငွက္ေပ်ာသီးကိို မီးဖုတ္ၿပီး ႏွမ္းဆီစစ္စစ္နဲ႔ သားစိုး အဲ့ေလ ေရာသမေမြလိုက္္ ၿပီး စားသံုးရင္ တစ္လႏွစ္လစားသံုးတာနဲ႔ သိသာေစႏိုင္ပါ

တယ္တဲ့။
ေနာက္တစ္ခုုက ကြမ္းရြက္မီးကင္တာပါ။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ေဖ့ဘုတ္ၾကည့္ အဲ့ေလ စာရင္းလုပ္စာၾကည့္ရလို႔ မ်က္စိိ


အသံုးျပဳခ်ိန္ၾကာလာတနဲ႔အမွ် မ်က္႐ိုးကိ္ိုက္ ဇာတ္ေၾကာ တတ္တာေတြကို သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။


အခ်ိဳ႕မ်က္မွန္္ ျပဳတ္ခ်င္သူေတြက ညလံုးေပါက္ကပ္ထားၾကပါတယ္တဲ့။


မ်က္ကြင္းညိဳတဲ့ဲ side effect ေတာ့ရွိပါတယ္တဲ့။


ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မ်က္မွန္သမားမဟုတ္ေတာ့ နာရီဝက္ ေလာက္ပဲကပ္ပါတယ္။


“အသက္ကိုဉာဏ္ေစာင့္ ဥစၥာကိုကံေစာင့္”


“က်န္းမာျခင္းသည္္ လာဘ္တစ္ပါး”


အာအိိရွိတဲ့႐ု