အာရွယူ-၂၃ ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း ႏွစ္ပြဲဆက္အႏိုင္ရ

2019-08-06 13:44:33


အာရွယူ-၂၃ ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း ႏွစ္ပြဲဆက္အႏိုင္ရ

အသက္ (၂၃) ႏွစ္ ေအာက္ အာရွအမ်ိဳးသားေဘာ္လီ ေဘာၿပိဳင္ပြဲ ဒုတိယပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ ျမန္မာအသင္းက သီရိလကၤာအ သင္းကို အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၿပီး သုံးပြဲ၊တစ္ပြဲျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ သည္။


ၾသဂုတ္ ၄ ရ က္က ေနျပည္ ေတာ္ဝဏၰသိဒၶိ အားကစား႐ုံ၌ က်င္းပသည့္ အုပ္စု (က) ဒုတိယ ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္းက သီရိ လကၤာအသင္းကို (၂၅-၁၈)၊ (၂၆-၂၈)၊ (၁၉-၂၅)၊ (၁၄-၂၅) မွတ္၊ သုံးပြဲ၊ တစ္ပြဲျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။


ျမန္မာယူ-၂၃ ေဘာ္လီ ေဘာအသင္းသည္ အုပ္စုအဖြင့္ ပြဲတြင္ ေဟာင္ေကာင္အသင္းကို သုံးပြဲျပတ္အႏိုင္ရခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိ ၌ အုပ္စုႏွစ္ပြဲဆက္ အႏိုင္ရရွိ ထားသည္။


၂၀၁၉ အာရွယူ-၂၃ အမ်ိဳး သားေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲကို ၾသ ဂုတ္ ၃ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိက်င္း ပမည္ ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၁၆ ႏိုင္ငံက အုပ္စုေလးခုခြဲ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည္။ အိမ္ရွင္ျမန္မာယူ -၂၃ ေဘာ္လီေဘာအသင္းသည္ အုပ္စု(က) တြင္ ေဟာင္ေကာင္၊ သီရိလကၤာ၊ ၾသစေၾတးလ် အသင္းတို႔ႏွင့္ တစ္အုပ္စုတည္း က် ေရာက္ေနသည္။


အုပ္စု (ခ) တြင္ ဂ်ပန္၊ ကာ ဇက္စတန္၊ ေဆာ္ဒီ၊ ဗီယက္နမ္၊ အုပ္စု (ဂ) တြင္ တိုင္ေပ၊ ပါကစၥ တန္၊ ကာတာ၊ ဘာရိန္း၊ အုပ္စု (ဃ) တြင္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊အိႏၵိယ၊ နယူးဇီလန္တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ သည္။


ျမန္မာယူ-၂၃ ေဘာ္လီ ေဘာအသင္းသည္ အုပ္စုေနာက္ ဆုံးပြဲစဥ္အျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ တြင္ ၾသစေၾတးလ် အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။


အာရွယူ-၂၃ ေဘာ္လီေဘာ ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ က အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပၿပီး ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပ ျခင္းျဖစ္သည္။


share from : burmese.asia