ဆီးခ်ိ ဳေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ယူျပစ္သလို သက္သာေပ်ာက္ကင္တဲ႔ ေဒၚမိုးေျပာျပေသာ႕ေဆးစြမ္းေကာင္း….

2019-08-06 10:51:10


ဆီးခ်ိ ဳေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ယူျပစ္သလို သက္သာေပ်ာက္ကင္တဲ႔ ေဒၚမိုးေျပာျပေသာ႕ေဆးစြမ္းေကာင္း….

ဆီးခ်ိ ဳေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္…..ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖင့္အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရတဲ႔အထိ ခံစားခဲ႔ရေသာ ေဒၚမိုးတင္တစ္ေယာက္ ျမန္မာေဆးစြမ္းတစ္လက္ျဖစ္ေသာ ေရပုတီးရြက္ကို ယုံႀကည္စြာေသာက္သုံးခဲ႔လို႔ ယူျပစ္သလို သက္သာေပ်ာက္ကင္းခဲ႕ပုံမ်ားကို က်ေနာ္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝဒနာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာသိရွိနိုင္ရန္ေရးသားခဲ႔ပါတယ္။


မြန္ျပည္နယ္က်ိဳက္ထိုျမိ ဳ႕မွာေနထိုင္ေသာ ဧည့္သည္ဇနီးေမာင္နံ က်ေနာ့အိမ္ကို ေရာက္လာခဲ႔ပါတယ္ ။ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ဆီးခ်ိ ဳေဝဒနာခံစားေနရသူပါ။အဂၤလိပ္ေဆးေသာက္ရတာျငီးေငြ႔ေနျပီျဖစ္ေႀကာင္း ေဒၚမိုးတင္အေႀကာင္းေလးfb မွာဖတ္လိုက္ရေတာ့ လူေတြ႔စုံစမ္းလိုတာနဲ႔ လာခဲ႔ရျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာျပပါတယ္။


ေဒၚမိုးတင္အားေခၚယူကာ ဆီးခ်ိ ဳေရာဂါအေႀကာင္းေတြစုံေနေအာင္ေမးျမန္းႀကပါတယ္။ေဒၚမိုးတင္မွ ေရပုတီးရြက္ျပဳပ္ေရေသာက္ခဲ႔လို႔ယခုလိုျမင္ေတြ႔ရျခင္းျဖစ္တယ္။ေသျပီးသားထားတာ/အခုကေတာ့အစားလည္းသိပ္မေရွာင္ဘူး ။စိတ္ထဲစားျခင္စားလိုက္တာဘဲလို႕ ရွင္းျပပါတယ္။


ေဒၚမိုးတင္ ဆီးခ်ိ ဳအမွတ္ဘယ္ေလာက္ရွိလည္းလို႔စစ္ႀကည့္ျခင္ပါတယ္ဆိုျပီးေျပာဆိုလာပါတယ္။လက္ထိပ္ေဖာက္ျပီး စစ္မႀကည့္ခဲ႔တာအခ်ိန္ႀကာလာေတာ့ေႀကာက္ရြံ႕ေနပါတယ္။ဆီးခ်ိဳတိုင္းစက္ကရိယာျဖင့္ စစ္ေဆးႀကည့္ခဲ႔ရာဆီးခ်ိ ဳအမွတ္ေကာင္းမြန္ေနေႀကာင္းေျပာျပပါတယ္။


အစားအေသာက္ဆင္ျခင္ပါ။မေပါ့ပါနဲ႔….သူတို႕သိသမ်ွက်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။ဆီးခ်ိ ဳေရာဂါအတြက္ ေရပုတီးရြက္ကိုလည္းရျခင္ပါတယ္လို႔ေျပာလာသျဖင့္ ေသာက္ပုံေသာက္နည္းမ်ားေျပာျပကာ သုံးလစာတစ္အိပ္ဝယ္ယူသြားခဲ႔ပါတယ္။


ဆီးခ်ိ ဳေဝဒနာရွင္မ်ား ေရပုတီးရြက္အသုံးျပဳလိုပါက 09256538213 / 09790266478 က်ေနာ့ထံမွာဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါတယ္။ ရတနာေအာင္