ဆင္တုပ္ေကြးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား

2019-08-05 15:23:40


ဆင္တုပ္ေကြးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား

ဆင္တုပ္ေကြးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား


ဆင္တုပ္ေကြး ေရာဂါသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားၿပီး ျခင္က်ားအကိုက္ခံရရာမွ တဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါတမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အာရွ၊ အာဖရိက၊ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတိုက္တို႔ရွိ နိုင္ငံေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ေတြင္ ျဖစ္ပြားပါသည္။ အာရွတိုက္၊ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ ျခင္က်ားေပါက္ဖြားမႈ မ်ားျပားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဆင္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမို မ်ားျပားပါသည္။ 

ဆင္တုပ္ေကြးရဲ့ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊ ေမာပန္းအားနည္းျခင္း၊ အေရျပားေပၚတြင္ အနီကြက္မ်ား ထြက္ျခင္း၊ ႂကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္မ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္မ်ား ကိုက္ခဲျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္သည့္ ျခင္က်ား အကိုက္ခံရၿပီး ေနာက္ (၃) ရက္မွ (၇) ရက္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ား စတင္ ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိပါသည္။ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲအေနျဖင့္ မ်က္စိ၊ အာ႐ုံေၾကာ၊ ႏွလုံးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားလည္း ခံစားရတတ္ပါသည္။ ဆင္တုပ္ေကြးေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားသည္ အျခားျခင္က်ား အကိုက္ခံရရာမွ တဆင့္ ကူးစက္သည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ဇီကာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူၿပီး မွားယြင္း နိုင္ပါသည္။


ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ အမ်ားစုတြင္ ေရာဂါျပင္းထန္ေလ့ မရွိဘဲ ရက္သတၱပတ္ (၁) ပတ္ခန႔္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာ အားလုံး သက္သာေပ်ာက္ကင္းၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တြင္ အဆစ္အျမစ္မ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းကို လႏွင့္ ခ်ီ၍ ခံစားရနိုင္ပါသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ီုေရာဂါႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါ အစရွိသည့္ နာတာရွည္ ေရာဂါ အခံရွိသူမ်ားတြင္ ေရာဂါ ျပင္းထန္နိုင္ပါသည္။
ဆင္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသည္ဟု သံသယရွိပါက ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ စနစ္တက် စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍ ကုသမႈ ခံယူပါ။ ဆင္တုပ္ေကြး ေရာဂါလကၡဏာမ်ား သက္သာေစရန္အတြက္သာ ကုသမႈ ေပးနိုင္ၿပီး သီးသန႔္ ကုထုံး မရွိေသးပါ။ ဆင္တုပ္ေကြး ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားေလ့ ရွိၿပီး ေရာဂါ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရနိုင္သည့္ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ဆင္တူသျဖင့္ ဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆင္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူမ်ား အေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားထံသို႔ ကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ မိမိအား ျခင္ကိုက္ခံရမႈမွ ကာကြယ္ပါ။


ေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ေဆး မရွိေသာ္လည္း ေနအိမ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျခင္ႏွင့္ ျခင္ေလာက္လန္း ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုတြင္ ဆင္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ နိုင္ပါသည္။ ျခင္က်ားေပါက္ဖြားမႈ မရွိလၽွင္ ဆင္တုပ္ေကြး ေရာဂါသာမက ဇီကာေရာဂါႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါမ်ားပါ မျဖစ္ပြားနိုင္ပါ။


က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန (ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)