ေလျဖတ္္ေ၀ဒနာသည္မ်ားအတြက္္ ဆရာေတာ္ၾကီးေပးေသာနည္္း

2019-08-03 22:47:14


ေလျဖတ္္ေ၀ဒနာသည္မ်ားအတြက္္ ဆရာေတာ္ၾကီးေပးေသာနည္္း

ေလျဖတ္္ ေဝဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားသည္္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ခံစားရပါသည္ ျပဳစုရေသာ မိသားစု မ်ားမွာလဲ အင္မတန္မွ ဒုကၡေရာက္ပါသည္ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဆးေဖာ္နည္းေလး မွ်ေဝလိုက္ပါသည္


ေဆးေဖာ္ရန္္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား


၁ .အုန္းသီးရင့္ရင့္္တစ္လုံး


၂ .ထေႏွာင္းေခါက္္ ႏွင့္ ခ်က္ေသာ ေတာအရက္ ဦးရည္္


၃ .ေဆးေဖာ္နည္းမွာ အုန္းသီး၏ နတ္သမီးေပါက္္ အနားကိုိ ဓားႏွင့္ ရွက္၍


နတ္သမီးေပါက္ကို ေဖာက္ၿပီး အုန္းရည္မ်ား ထုတ္ျပစ္ရပါမည္္


၎ေနာက္္ အရက္ဦးရည္ကို အုန္းသီးထဲတြင္ အျပည့္ ထည့္၍ အေပါက္ကို သင့္ေတာ္ရာျဖင့္ လုံေအာင္ျပန္ပိတ္ပါ


ပိတ္ၿပီးေသာအုန္းသီးကို ေျမႀကီးကို ေတာင္ဝက္ေလာက္တူး၍ (၇)ရက္္ တိတိ ျမဳတ္ပါ


(၇)ရက္ျပည့္လွ်င္္ ျပန္ေဖာ္၍ အုန္းသီးထဲမွ အရက္မ်ားျပန္ထုတ္ၿပီး ပုလင္းထဲျပန္ထည့္၍ ေသာက္လို႔ရပါၿပီ


ေဆးနည္း အၫႊန္း္


တစ္ခါေသာက္္ လဖက္ရည္ အၾကမ္း ပန္းဂံ တစ္လုံး တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္္


ေဆးေသာက္ၿပီးလွ်င္္ လူနာ၏ ကိုယ္တြင္းမွာ စိုးစိုးစစ္စစ္ ျဖစ္တတ္ပါသည္ ဆိုးရိမ္စရာမရွိပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ ထြက္လာေသာ ေခြၽးမ်ားကို သုတ္ျပစ္၍ အဝတ္အသစ္လဲျပစ္ပါ


ေလျဖတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားကိုလဲ လိမ္းေပး၍ ရပါသည္


မွတ္ခ်က္္


၎ေဆးနည္းသည္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္္ ဘုရားႀကီး ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ေဆးနည္းျဖစ္ပါသည္္


Credit: ေက်ာ္သက္ႏိုင္ ( FB ) မွွ


ျမန္​မာ​ေဆးစြမ္​း​ေကာင္​းမ်ား page