ခင္ပြန္းသည္ ခရီးထြက္လြန္းတာေႀကာင့္ ဇနီးျဖစ္သူ မွ ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ ညီျဖစ္သူနဲ႔ ေဖာက္ျပန္

2019-09-12 08:20:20


ခင္ပြန္းသည္ ခရီးထြက္လြန္းတာေႀကာင့္ ဇနီးျဖစ္သူ မွ ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ ညီျဖစ္သူနဲ႔ ေဖာက္ျပန္

အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုမွာ သားသမီး၊ ကေလးေတြက အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ.. လိင္မႈကိစၥလည္း အလြန္ အေရးပါပါတယ္။ TheSun သတင္းက အဂၤလန္ႏုိင္ငံက ဇနီးသည္ တစ္ဦးဟာ ခင္ပြန္းသည္ ခရီးထြက္ လြန္းတာေႀကာင့္ ကာမစိတ္ကုိ ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ ညီ၊ မတ္ျဖစ္သူနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ရတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။


အခုေတာ့ သူမဟာ ကာမစိတ္ဆႏၵျပည့္၀ခဲ့ေပမဲ့လည္း စုိးရိမ္စရာ တစ္ခုနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။သူမဟာ ခင္ပြန္းသည္ မရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ မတ္ျဖစ္သူနဲ႔ အတူေနၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ မတ္ျဖစ္သူက သူမကုိ အလြန္ စဲြလမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ မတ္ျဖစ္သူမွာ ကေလး (၄) ေယာက္ နဲ႔ ဇနီးသည္ တစ္ဦး ရွိၿပီး လက္ရွိမွာ ဇနီးနဲ႔ေတာင္မွ အတူ မအိပ္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။