ႀကက္သားစားတာက ကင္ဆာေရာဂါကုိ လြယ္လြယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိ

2019-09-11 14:58:09


ႀကက္သားစားတာက ကင္ဆာေရာဂါကုိ လြယ္လြယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိ

ႀကက္သားက အျခားအစားအစာေတြထက္ ပုိၿပီး ေရာဂါကင္းတယ္လုိ႔ အရင္က ထင္ခဲ့ႀကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ထင္ခဲ့တာ မွားသြားသလုိပါပဲ။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္ (Oxford University) က ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈ တစ္ခုမွာ ႀကက္သားစားတာက ကင္ဆာေရာဂါကုိ လြယ္လြယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။


(၂၀၀၆) ခုႏွစ္ကေန (၂၀၁၄) ခုႏွစ္အတြင္းမွာ လူလတ္ပိုင္း အေယာက္ (၄၇၅, ၀၀၀) ကုိ ေသခ်ာ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈမွာ၊ ႀကက္သားစားတာက ေသြးျဖဴဆဲလ္ကေန စျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါ၊ non-Hodgkin’s lymphoma ကုိ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အမ်ဳိးသားေတြမွာ ဆုိရင္ သုက္ရည္ကင္ဆာေရာဂါ (Prostate) ကုိ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။