ရန္ကုန္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္ ၁ တြင္ မီး အၾကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္းေန (Level 4 သို႔ ေရာက္ရွိ)

2019-09-10 21:04:41


ရန္ကုန္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္ ၁ တြင္ မီး အၾကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္းေန (Level 4 သို႔ ေရာက္ရွိ)

ရန္ကုန္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္ ၁ တြင္ မီး အၾကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္းေန (Level 4 သို႔ ေရာက္ရွိ)


ရန္ကုန္၊စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္


ယေန႔ည ၇နာရီအခ်ိန္ခန္႔က စတင္ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ ရန္ကုန္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္ ၁ မီး ေလာင္မႈမွာ ၾကီးမားေနျပီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က ျငိမ္းသတ္ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ည ၇နာရီ မိနစ္အခ်ိန္ကစျပီး level 4 အဆင့္ ယာဥ္အုပ္စုမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာၿငိမ္းသတ္ေနရသည္ဟု သိရသည္။
ကိုမင္း/Myanmar Harp (ေလးစားမႈျဖင္ ခရက္ဒစ္)


၁၀.၉.၂၀၁၉ ရက္ေန႔၊ ၁၉:၀၅ အခ်ိန္ခန္႔၊ ဒဂံုဆိမ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ ၁ တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသျဖင့္ level2 ယာဥ္အုပ္စုမ်ား ထြက္ခြာလ်က္ရွိပါသည္။
Update( ၁၉း၃၀)အခ်ိန္ Level 3 ယာဥ္အုပ္စုမ်ားထြက္ခြာျငိွမ္းသတ္လ်ွက္ရွိပါသည္၊ Update( ၁၉း၅၀)အခ်ိန္ Level 4 ယာဥ္အုပ္စုမ်ားထြက္ခြာျငိွမ္းသတ္လ်ွက္ရွိပါသည္၊


Myanmar Fire Services Department (ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)