အခက်အခဲအကြပ်အတည်းက လွန်မြောက်ဖို့ 2022 ခုအတွက် နှစ်သစ်အဓိဋ္ဌာန်


အခက်အခဲအကြပ်အတည်းက လွန်မြောက်ဖို့ 2022 ခုအတွက် နှစ်သစ်အဓိဋ္ဌာန်

အခက်အခဲအကြပ်အတည်းက လွန်မြောက်ဖို့ 2022 ခုအတွက် နှစ်သစ်အဓိဋ္ဌာန်


နှစ်သစ်အဓိဋ္ဌာန် 2022 ခုအတွက်


Live မှာပြောထားတဲ့သရဏဂုံ (၃၀) မန္တာန်တော်ကြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်နှစ်လုံး နေ့စဉ် နိုင်သလောက်ရွတ်ကြပါ။ ပုတီးစိပ်ကြပါ။


အခက်အခဲအကြပ်အတည်းက လွန်မြောက်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာလိမ့်မယ်။ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမလဲ မသိသူတွေအတွက် လမ်းစပေါ်လာမယ်။ မြင်အပ်မမြင်အပ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်ရှောက်တယ်။ (ရွတ်တာကြာရင် သတိထားမိလိမ့်မယ်)


ဉာဏ်၊ဝီရိယနဲ့လဲ ကြိုးစားပါ ကံလဲကူနိုင်ကြစေဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်


သရဏဂုံ (၃၀) မန္တာန်တော်ကြီး


ပထမဦးစွာ ဇာ-ဘော-ဇီ-ယာ-မ-မ-အ-အ-နိ-နိ-ဟူသော ခေါင်းစဉ် ၁၀-ချက် အရကျက်ရမည်။


(၁) ဇာတိပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


ဇာတိပရိယန္တံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


ဇာတိပရိယန္တံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


(၂) ဘောဂပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


ဘောဂပရိယန္တံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


ဘောဂပရိယန္တံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


(၃) ဇီဝိတပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


ဇီဝိတပရိယန္တံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


ဇီဝိတပရိယန္တံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


(၄) ယာဝဇီဝံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


ယာဝဇီဝံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


ယာဝဇီဝံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


(၅) မရဏပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


မရဏပရိယန္တံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


မရဏပရိယန္တံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


(၆) မရဏကာလပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


မရဏကာလပရိယန္တံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


မရဏကာလပရိယန္တံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


(၇) အရဟတ္တမဂ္ဂပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


အရဟတ္တမဂ္ဂပရိယန္တံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


အရဟတ္တမဂ္ဂပရိယန္တံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


(၈) အရဟတ္တမဂ္ဂကာလပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


အရဟတ္တမဂ္ဂကာလပရိယန္တံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


အရဟတ္တမဂ္ဂကာလပရိယန္တံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


(၉) နိဗ္ဗာနပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


နိဗ္ဗာနပရိယန္တံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


နိဗ္ဗာနပရိယန္တံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


(၁၀) နိဗ္ဗာနကာလပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


နိဗ္ဗာနကာလပရိယန္တံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


နိဗ္ဗာနကာလပရိယန္တံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။


အနက်ကား


(၁) ဇာတိပရိယန္တံ-ဇာတိပဋိသန္ဓေ ကုန်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်၊


(၂) ဘောဂပရိယန္တံ – စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကုန်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်၊


(၃) ဇီဝိတပရိယန္တံ – အသက် ကုန်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်။


(၄) ယာဝဇီဝံ – အသက်ထက်ဆုံး။


(၅) မရဏပရိယန္တံ – သေခါနီးတိုင်အောင်။


(၆) မရဏကာလပရိယန္တံ – သေသည့်တိုင်အောင်။


(၇) အရဟတ္တမဂ္ဂပရိယန္တံ – အရဟတ္တမဂ် ရသည့်တိုင်အောင်။


(၈) အရဟတ္တမဂ္ဂကာလပရိယန္တံ – အရဟတ္တဖိုလ် ရသည့်တိုင်အောင်။


(၉) နိဗ္ဗာနပရိယန္တံ – ပရိနိဗ္ဗာန် ဝင်စံခါနီးတိုင်အောင်။


(၁၀) နိဗ္ဗာနကာလပရိယန္တံ – ပရိနိဗ္ဗာန် ဝင်စံသည့်တိုင်အောင်။


ဗုဒ္ဓံ – မြတ်စွာဘုရားကို၊ သရဏံ – ကိုးကွယ်ရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ – ဆည်းကပ်ပါ၏။


ဓမ္မံ – တရားတော်မြတ်ကို၊ သရဏံ – ကိုးကွယ်ရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ – ဆည်းကပ်ပါ၏။


သံဃံ – သံဃာတော်မြတ်ကို၊ သရဏံ – ကိုးကွယ်ရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ – ဆည်းကပ်ပါ၏။


ပုတီးစိပ်ရန်


တပုဒ်လျှင် ဗုဒ္ဓံ၊ ဓမ္မံ၊ သံဃံ ပွား၍ သရဏဂုံ(၃၀) ဖြစ်၏။ပုတီးစိပ်သောအခါ ဗုဒ္ဓံ တစ်လုံး၊ ဓမ္မံ တစ်လုံး၊ သံဃံ တစ်လုံး၊ စိပ်ရ၍ (၁၀)ပုဒ်မှာ (၃၀) ဖြစ်လာ၏။


(၁) ဇာတိပရိယန္တံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ( ပုတီးတလုံးချ )


ဇာတိပရိယန္တံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ( ပုတီးတလုံးချ )


ဇာတိပရိယန္တံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ( ပုတီးတလုံးချ ) စသည် ပုတီးစိပ်လေ။


ပုတီးစိပ်သောအခါ စိတ်တည်ကြည်စွာထား၍ ဂုဏ်တော်သုံးပါး အနက်သဘောကို ဉာဏ်နှင့်သိ၍ ကြည့်၍ စိပ်နိုင်ပါလျှင် အကျိုးထူးကြီးများကို အောက်ပါအတိုင်း ရနိုင်ကြကုန်၏ဟု ယုံကြည်ရိုသေစွာ ပုတီးစိပ်လေ။


သရဏဂုံ၊ ကိုယ်လုံးခြုံ၊ အကုန်သိဒ္ဓိပေါက်။


သရဏဂုံ၊ ကိုယ်လုံးထုံ၊ အာရုံထင်နိမိတ်။


သရဏဂုံ၊ သုံးဆယ်စုံ၊ အကုန်ပုတီးစိပ်။


အန္တရာယ်ကင်း၊ ကပ်ကျော်နင်း၊ ပေါခြင်းလာဘ်မဆိပ်။


ကောင်းသောကံတွေပေါ်ထွန်းကြပါစေ။


ဆိုးသောကံတွေမှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်ကြပါစေ။


ငြိမ်းအေးလူ(ဗေဒင်သုတေသီ)