ရောဂါဒဏ်အပြင်းအထန်ခံစားနေရပေမဲ့ ၅၀၅(က)နဲ့ ဝရမ်းထုတ်ခံထားရတာကြောင့် ကုသခွင့်မရရှာတဲ့ သရုပ်ဆောင်မေ


ရောဂါဒဏ်အပြင်းအထန်ခံစားနေရပေမဲ့ ၅၀၅(က)နဲ့ ဝရမ်းထုတ်ခံထားရတာကြောင့် ကုသခွင့်မရရှာတဲ့ သရုပ်ဆောင်မေ

ရောဂါဒဏ်.အပြင်းအ.ထန်ခံစာ.းနေရပေမဲ့ ၅၀၅.(က)နဲ့ ဝရမ်းထု.တ်ခံထား.ရတာကြောင့် ကုသခွင့်မရ.ရှာတဲ့ သရုပ်ဆော.င်မေ…

သရုပ်ဆေ.ာ င်၊အဆိုေ တာ်.တစ်ေ ယာက်ြ .ဖစ်တဲ့ မေ ကေ.တာ့ အားပေ.းချ စ်ခ င်ကြ.တဲ့ပရိ သ.တ်အများ အြ.ပား ကို ပိုင်ဆိုင်.ထား တာဖြ စ်ပါ.တယ်။…

သူမ.က ဖေဖော်.ဝါရီလ (၁)ရ က်နေ.့မှာ ရုတ်.တရ က်ြ.ဖစ်ပေ ါ်လာ.တဲ့ နိုင်ငံရေးအြေ ခအေ.နမှာ လည်း ပြည်သူေ.တွနဲ့အတူ…

တစ်စိ.တ်တ စ်ပိုင်း ပါဝ.င်အားဖြ ည့်ေ.ပးခဲ့ပါ တယ်။မေက လ.ည်း အနုပ.ညာမော င်နှမေ.တွနဲ့အတူ လမ်းမေ.ပါ် ထွ.က်ပြီ…း

အမှန်တရ.ားဘက်.ကနေ ရဲရဲဝင့် ဝင့်ရပ်.တည်ခဲ့ တာဖြ.စ်ပါတယ်။ဒ.ါ့ကြောင့် သူမက. ၅၀၅(က) စာရင်.းထဲပါ ခဲ့ပြီး …

လက်.ရှိမှာ လုံခြုံေ.ရးအ.တွ က် ရှောင်တိ.မ်းနေ ထိုင်ေ.နရတာဖြ စ်ပါ.တယ်။မေလ.ည်း မိသ.ားစုနဲ့အ တူမနေထို.င်ရဘဲ …