ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်းနဲ့တောထဲတောင်ထဲမှာ ခက်ခဲဆင်းရဲစွာနေထိုင်ရပုံကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ဖွေးဖွေး


ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်းနဲ့တောထဲတောင်ထဲမှာ ခက်ခဲဆင်းရဲစွာနေထိုင်ရပုံကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ဖွေးဖွေး

ထွက်ပြေး.တိမ်းရှောင်.ရင်းနဲ့တော.ထဲတေ.ာင်ထဲမှာ ခက်ခဲဆင်းရဲစွာနေထိုင်ရပုံ.ကို ရင်ဖွင့်လာ.တဲ့ဖွေးဖွေး…

သရုပ်ဆေ.ာင်ဖွေးဖွေးကေ.တာ့တော်လှ.န်ရေးကြီးမှာပြ.ည်သူတွေနဲ့ အတူအမှန်.တရားဘက်က.ရဲရဲဝံ့ဝံ့တစ်သ.ားတည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး…

လ.မ်းထွက်က.ာလူထုလှုပ်ရှ.ားမှုတွေ.မှာအားတက်.သရောပါဝင်ခဲ့ပါ.တယ်။လှုပ်ရှ.ားမှုတွေမှာပါ.ဝင်ခဲ့တဲ့အ.တွက်ေ.ကြာင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကြ.ဖင့်မတရားအမှု ဖွင့်ထာ.းခြင်းခံရပြီး…

ဘေး.ကင်းရာကိုရှေ.ာင်တိမ်းေ.နခဲ့ရပါ.တယ်နော်။ေ.ဖွးဖွေးကရှော.င်တိမ်းနေစဉ်.အတောအတွင်.းမှ.ာလဲဖခင်ဖြစ်သူ.ကိုဆုံးရှုံ..းလိုက်ရတဲ့အပြင်…

သူမကို.ယ်တို.င်ကကိုဗ.စ်ရောဂ.ါကူးစက်ခံေ.နခဲ့ရပါတယ်.၊အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့အြေ.ကာင်းလေ.းကိုလဲမကြ.ာခဏ.ဆိုသလိုသူမရဲ့ လူ.မှုကွန်ယ.က်ထက်မှာ…

ရေးသားဖော်ြ.ပလာခဲ့ပါ.တယ်နော်။အ.ခုတစ်ခါ.မှာဆိုရင်လဲ သရုပ်ဆေ.ာင်ဖွေးဖွေးကသူမ.ဘယ်လိုနေ.ထိုင်နေလဲဆိုတာကို.သူမရဲ့Facebook Story.လမှာပြသလ.ာပါတယ်။…

သရုပ်ဆေ.ာင်ဖွေးဖွေးကေ.တာ့တော်လှ.န်ရေးကြီးမှာပြ.ည်သူတွေနဲ့ အတူအမှန်.တရားဘက်က.ရဲရဲဝံ့ဝံ့တစ်သ.ားတည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး…

လ.မ်းထွက်က.ာလူထုလှုပ်ရှ.ားမှုတွေ.မှာအားတက်.သရောပါဝင်ခဲ့ပါ.တယ်။လှုပ်ရှ.ားမှုတွေမှာပါ.ဝင်ခဲ့တဲ့အ.တွက်ေ.ကြာင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကြ.ဖင့်မတရားအမှု ဖွင့်ထာ.းခြင်းခံရပြီး…

ဘေး.ကင်းရာကိုရှေ.ာင်တိမ်းေ.နခဲ့ရပါ.တယ်နော်။ေ.ဖွးဖွေးကရှော.င်တိမ်းနေစဉ်.အတောအတွင်.းမှ.ာလဲဖခင်ဖြစ်သူ.ကိုဆုံးရှုံ..းလိုက်ရတဲ့အပြင်…

သူမကို.ယ်တို.င်ကကိုဗ.စ်ရောဂ.ါကူးစက်ခံေ.နခဲ့ရပါတယ်.၊အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့အြေ.ကာင်းလေ.းကိုလဲမကြ.ာခဏ.ဆိုသလိုသူမရဲ့ လူ.မှုကွန်ယ.က်ထက်မှာ…

ရေးသားဖော်ြ.ပလာခဲ့ပါ.တယ်နော်။အ.ခုတစ်ခါ.မှာဆိုရင်လဲ သရုပ်ဆေ.ာင်ဖွေးဖွေးကသူမ.ဘယ်လိုနေ.ထိုင်နေလဲဆိုတာကို.သူမရဲ့Facebook Story.လမှာပြသလ.ာပါတယ်။…