၁၃နှစ်အရွယ်ဖြင့် လိုင်းပေါ်တွင် ဈေးရောင်းကာ ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေ


၁၃နှစ်အရွယ်ဖြင့် လိုင်းပေါ်တွင် ဈေးရောင်းကာ ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေ

လူငယ်တိုင်းဟာ ဘဝကိုအောင်မြင်စွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်တတ်ကြပြီး အရွယ်တစ်ခုရောက်သည့်အချိန်တွင် အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။သို့သော်လည်း ကလေးဘဝထဲကပင် ကျောင်းစာတစ်ဖက်ဖြင့် အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီး အသက်၂၁နှစ်အရွယ်ဖြင့် အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့သည်ဟု ကြားသိရလျှင် သင့်အနေဖြင့် အံ့အားသင့်မိမှာသေချာပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Nguyen Thi Phuong Thaoဆိုသည့်ကောင်မလေးဟာ အသက်၂၁နှစ်အရွယ်တွင် ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝထဲက အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဈေးရောင်းခဲ့ပြီး အသက်၂နှစ်ပြည့်ချိန်တွင် ကုန်စုံဆိုင်များ အဝတ်အထည်ဆိုင်များနှင့် မော်ဒယ်တစ်ဦးအနေဖြင့်ပါ အောင်မြင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တိုင်းဟာ ဘဝကိုအောင်မြင်စွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်တတ်ကြပြီး အရွယ်တစ်ခုရောက်သည့်အချိန်တွင် အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။သို့သော်လည်း ကလေးဘဝထဲကပင် ကျောင်းစာတစ်ဖက်ဖြင့် အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီး အသက်၂၁နှစ်အရွယ်ဖြင့်


အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့သည်ဟု ကြားသိရလျှင် သင့်အနေဖြင့် အံ့အားသင့်မိမှာသေချာပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Nguyen Thi Phuong Thaoဆိုသည့်ကောင်မလေးဟာ အသက်၂၁နှစ်အရွယ်တွင် ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝထဲက အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဈေးရောင်းခဲ့ပြီး အသက်၂နှစ်ပြည့်ချိန်တွင် ကုန်စုံဆိုင်များ အဝတ်အထည်ဆိုင်များနှင့် မော်ဒယ်တစ်ဦးအနေဖြင့်ပါ အောင်မြင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တိုင်းဟာ ဘဝကိုအောင်မြင်စွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်တတ်ကြပြီး အရွယ်တစ်ခုရောက်သည့်အချိန်တွင်


အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။သို့သော်လည်း ကလေးဘဝထဲကပင် ကျောင်းစာတစ်ဖက်ဖြင့် အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီး အသက်၂၁နှစ်အရွယ်ဖြင့် အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့သည်ဟု ကြားသိရလျှင် သင့်အနေဖြင့် အံ့အားသင့်မိမှာသေချာပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Nguyen Thi Phuong Thaoဆိုသည့်ကောင်မလေးဟာ အသက်၂၁နှစ်အရွယ်တွင် ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝထဲက အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဈေးရောင်းခဲ့ပြီး အသက်၂နှစ်ပြည့်ချိန်တွင် ကုန်စုံဆိုင်များ အဝတ်အထည်ဆိုင်များနှင့် မော်ဒယ်တစ်ဦးအနေဖြင့်ပါ အောင်မြင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။


လူငယ်တိုင်းဟာ ဘဝကိုအောင်မြင်စွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်တတ်ကြပြီး အရွယ်တစ်ခုရောက်သည့်အချိန်တွင် အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။သို့သော်လည်း ကလေးဘဝထဲကပင် ကျောင်းစာတစ်ဖက်ဖြင့် အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီး အသက်၂၁နှစ်အရွယ်ဖြင့် အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့သည်ဟု ကြားသိရလျှင် သင့်အနေဖြင့် အံ့အားသင့်မိမှာသေချာပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Nguyen Thi Phuong Thaoဆိုသည့်ကောင်မလေးဟာ အသက်၂၁နှစ်အရွယ်တွင် ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝထဲက အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဈေးရောင်းခဲ့ပြီး အသက်၂နှစ်ပြည့်ချိန်တွင် ကုန်စုံဆိုင်များ အဝတ်အထည်ဆိုင်များနှင့် မော်ဒယ်တစ်ဦးအနေဖြင့်ပါ အောင်မြင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တိုင်းဟာ ဘဝကိုအောင်မြင်စွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်တတ်ကြပြီး အရွယ်တစ်ခုရောက်သည့်အချိန်တွင် အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။သို့သော်လည်း ကလေးဘဝထဲကပင် ကျောင်းစာတစ်ဖက်ဖြင့်


အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီး အသက်၂၁နှစ်အရွယ်ဖြင့် အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့သည်ဟု ကြားသိရလျှင် သင့်အနေဖြင့် အံ့အားသင့်မိမှာသေချာပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Nguyen Thi Phuong Thaoဆိုသည့်ကောင်မလေးဟာ အသက်၂၁နှစ်အရွယ်တွင် ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝထဲက အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဈေးရောင်းခဲ့ပြီး အသက်၂နှစ်ပြည့်ချိန်တွင် ကုန်စုံဆိုင်များ အဝတ်အထည်ဆိုင်များနှင့် မော်ဒယ်တစ်ဦးအနေဖြင့်ပါ အောင်မြင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။