သူငယ်ချင်းများကပင် အဒေါ်ကြီးဟု လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသော ခန္ဓာကိုယ်မှလူတိုင်းစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ရ


သူငယ်ချင်းများကပင် အဒေါ်ကြီးဟု လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသော ခန္ဓာကိုယ်မှလူတိုင်းစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ရ

ကမ္ဘာပေါ်မှ လူသားများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နှစ်သိမ့်ဖေးမမှုမရှိဘဲ အားနည်းချက်များကို လှောင်ပြောင်ကာ အပြစ်ပြောချင်နေတတ်ကြပေသည်။ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်မှ အသက်၂၅နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးသည် အဝလွန်နေသော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကြောင့် လူတိုင်း၏ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့်အပြင် သူငယ်ချင်းအရင်းများ၏ လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။Le Hai Vanဟုအမည်ရသည့် ကောင်မလေးဟာ အဝလွနိသော ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် လူအများ၏ နိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းကို ခံပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့် ကောင်မလေးဟာအားကစားခန်းမတစ်ခုသို့သွားရောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တွင် သူမဟာ လူတိုင်းစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လှပဖွယ်ကောင်မလေးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှ လူသားများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နှစ်သိမ့်ဖေးမမှုမရှိဘဲ အားနည်းချက်များကို လှောင်ပြောင်ကာ အပြစ်ပြောချင်နေတတ်ကြပေသည်။ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်မှ အသက်၂၅နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးသည် အဝလွန်နေသော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကြောင့် လူတိုင်း၏ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့်အပြင် သူငယ်ချင်းအရင်းများ၏


လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။Le Hai Vanဟုအမည်ရသည့် ကောင်မလေးဟာ အဝလွနိသော ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် လူအများ၏ နိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းကို ခံပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့် ကောင်မလေးဟာ အားကစားခန်းမတစ်ခုသို့သွားရောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တွင် သူမဟာ လူတိုင်းစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လှပဖွယ်ကောင်မလေးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှ လူသားများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နှစ်သိမ့်ဖေးမမှုမရှိဘဲ အားနည်းချက်များကို လှောင်ပြောင်ကာ အပြစ်ပြောချင်နေတတ်ကြပေသည်။


ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်မှ အသက်၂၅နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးသည် အဝလွန်နေသော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကြောင့် လူတိုင်း၏ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့်အပြင် သူငယ်ချင်းအရင်းများ၏ လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။Le Hai Vanဟုအမည်ရသည့် ကောင်မလေးဟာ အဝလွနိသော ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် လူအများ၏ နိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းကို ခံပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့် ကောင်မလေးဟာ အားကစားခန်းမတစ်ခုသို့သွားရောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တွင် သူမဟာ လူတိုင်းစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လှပဖွယ်ကောင်မလေးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။


ကမ္ဘာပေါ်မှ လူသားများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နှစ်သိမ့်ဖေးမမှုမရှိဘဲ အားနည်းချက်များကို လှောင်ပြောင်ကာ အပြစ်ပြောချင်နေတတ်ကြပေသည်။ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်မှ အသက်၂၅နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးသည် အဝလွန်နေသော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကြောင့် လူတိုင်း၏ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့်အပြင် သူငယ်ချင်းအရင်းများ၏ လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။Le Hai Vanဟုအမည်ရသည့် ကောင်မလေးဟာ အဝလွနိသော ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် လူအများ၏ နိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းကို ခံပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့် ကောင်မလေးဟာ အားကစားခန်းမတစ်ခုသို့သွားရောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တွင် သူမဟာ လူတိုင်းစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လှပဖွယ်ကောင်မလေးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှ လူသားများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နှစ်သိမ့်ဖေးမမှုမရှိဘဲ အားနည်းချက်များကို လှောင်ပြောင်ကာ အပြစ်ပြောချင်နေတတ်ကြပေသည်။ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်မှ အသက်၂၅နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးသည် အဝလွန်နေသော


ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကြောင့် လူတိုင်း၏ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့်အပြင် သူငယ်ချင်းအရင်းများ၏ လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။Le Hai Vanဟုအမည်ရသည့် ကောင်မလေးဟာ အဝလွနိသော ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် လူအများ၏ နိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းကို ခံပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့် ကောင်မလေးဟာ အားကစားခန်းမတစ်ခုသို့သွားရောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တွင် သူမဟာ လူတိုင်းစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လှပဖွယ်ကောင်မလေးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။


Crd.